REKOS spol. s r.o.

Rating a informácie o REKOS spol. s r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre REKOS spol. s r.o. 13408 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 75384. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 91.3036% spoločností je horších ako REKOS spol. s r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti REKOS spol. s r.o." href="http://rekos-spol-s-r-o-31704069.sk-rating.com/">
   <img src="http://rekos-spol-s-r-o-31704069.sk-rating.com/rekos-spol-s-r-o-31704069.png" width="150" height="25" alt="Rating REKOS spol. s r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating REKOS spol. s r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia